Sikringsgruppe 1 & 2

Den offentlige sygesikring omfatter alle, som har bopæl i Danmark uanset aldre, indtægt og helbred. Der ydes tilskud fra sygesikringen til en række områder, som for eksempel almen lægehjælp, speciallægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, tandlægebehandling med videre. 

Sygesikringen omfatter følgende to sikringsformer - gruppe 1 og gruppe 2. Hovedforskellen mellem at være sikret i gruppe 1 og 2 vedrører muligheden for at gruppe 2-sikrede frit kan gå til speciallæge uden henvisning fra en praktiserende læge. Endvidere kan man i gruppe 2 vælge alment praktiserende læge fra gang til gang. 

Endelig har gruppe 1 patienter ret til gratis lægehjælp hos både praktiserende læger og speciallæger, mens gruppe 2-sikrede alene får et tilskud svarende til sygesikringens omkostninger for gruppe 1 sikrede. 

Ca. 98 % af borgerne er gruppe 1-sikrede mens 2 % er i gruppe 2.