Unders√łgelser og behandlinger

 

Konsultationer Gruppe 2 patienter Private patienter
1. Konsultation kr. 250 kr. 1.000
Efterfølgende konsultationer kr. 150 kr. 500
     
Smertebehandling    
Akupunktur kr. 150 kr. 300
Ledblokade kr. 150 -
Muskelblokade kr. 150 -
Nerveblokade kr. 150 -