André Miran

André er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1993. Gennemgik speciallægeuddannelsen i anæstesiologi ved Københavns amt og blev speciallæge i anæstesiologi i 2004.

André har en bred anæstesiologisk uddannelse og mangeårig erfaring indenfor anæstesi og smertebehandling. Har blandt andet været ansat som traumelæge på Rigshospitalet og som overlæge ved anæstesiologisk afdeling på Herlev Hospital.

Akupunkturuddannet hos DSEA (Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur)

 

Medlem af nedenstående videnskabelige selskaber